İkem Koleji İngilizce Zümresinin Yıl Sonu Gösterisi olarak hazırlamış olduğu gösteri çekimleri.

IKEM COLLEGE ENGLISH DEPARTMENT PRESENTS “CATS”